Školenia

Výber zo školení, ktoré pravidelne realizujeme:

1-dňové školenie: Úvod do funkčnej bezpečnosti podľa ISO 26262

1-dňové školenie: Produktová FMEA podľa VDA

1-dňové školenie: Systémové architektúry v SysML

1-dňové školenie: SW architektúry v UML podľa ISO 26262

 

Školenia sú vykonavané skúsenym školiteľom s niekoľkoročnou domácou a zahraničnou praxou.