Funkčná bezpečnosť

Funkčná bezpečnosť pre automobilové applikácie sa aktuálne riadi podľa ISO 26262:2018 alebo predošlej verzie ISO 26262:2011.

Hlavnou myšlienkou týchto noriem je zamedzenie vzniku chýb vo finálnom produkte. To sa dosahuje:

– implementovaním vývojového a výrobneho processu a

– definovním ochranných mechanizmov na zníženie efektov náhodných HW chýb.

 

Radi Vám pomôžeme s oboma metódami.