Funkčná bezpečnosť Automotive

Funkčná bezpečnosť pre automobilové aplikácie sa aktuálne riadi podľa ISO 26262:2018 alebo predošlej verzie ISO 26262:2011.

Hlavnou myšlienkou týchto noriem je zamedzenie vzniku chýb vo finálnom produkte. To sa dosahuje:

– dodržiavaním vývojového a výrobného procesu a

– definovaním ochranných mechanizmov na zníženie efektov náhodných HW chýb.

Radi Vám pomôžeme s oboma metódami.