Poradenská činnosť

Naša konzultačná činnosť je zameraná na aktivne poradenstvo vo funkčnej bezpečnosti v konkrétnych projektoch, kde môžme plniť tieto úlohy:

 • Manažment funkčnej bezpečnosti
  • Safety plan
 • Vytvorenie konceptu funkčnej bespečnosti
  • Functional safety concept
  • Technical safety concept
 • Špecifikaciu požiadaviek
  • Functional safety requirements
  • Technical safety requirements
 • Review
 • Spoluprácu pri definícii testovania
  • Unit test
  • Integration test
 • Vyhodnotenie funkčnej bezpečnosti
  • Functional safety assessment