FMEA

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je základnou metódou analýzy systémov, SW a HW.

V prípade potreby Vás môžme vyškoliť na jej vykonanie alebo môžme s Vami spolupracovat ako moderátori v nástroji APIS-QM