Analýzy bezpečnosti

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je základnou metódou analýzy systémov a HW.

V prípade potreby Vás môžme vyškoliť na jej vykonávanie alebo môžme s Vami spolupracovať ako moderátori v nástroji APIS IQ RM.

Ďaľšie analytické metódy sú:

  • FTA – Fault tree analysis
  • FMEDA
  • HAZOP

Pre potreby ISO 26262 ponúkame aj pomoc pri DFA (Dependent Failure Analysis).